Sunday, December 28, 2008

افتخاري نيست

آقاي محمود احمدي نژاد رييس جمهور در سفري به قم که ديدار با هيچ يک از مراجع در آن ميسر نشد، از همين رو به ‏نظر مي رسد که دفتر رييس جمهور ترجيح داد که از خير ملاقات با آقايان نوري همداني و مصباح يزدي هم گذشت، و به سخنراني براي طلاب پرداخت. عملي تبليغاتي که حتما با گشاده دستي از صندوق دولت هم همراه بوده تا ‏طلاب که در آستانه ماه محرم براي سفر به شهرستان ها و تبليغ مذهب آماده مي شوند سرمشقي در دست داشته باشند که ‏در عزاداري هاي محرم چه بگويند در منبر.‏

اما نکته اين نيست. به هر حال اين واقعيت هاي جامعه ايراني امروزست و گروه رقيب هم اگر مي خواهد برنده شود ‏بايد بداند که با نمره ده و ده و نيم قبول نمی شود و پیروزی امکان پذير نيست. در انتخاباتي که آقاي جنتي ناظر و جناب محصولي مجريش هستند ‏و اشارات بولتن مخصوص [مانند شاه سلطان حسين] هم مزيد است، بايد بالاتر از سيزده و چهارده نمره آورد. پاسخ ‏زنده ياد دکتر مجتهدي را به پدر يکي از شاگردانش، سال قبل موقع انتخابات نوشته ام.‏

اما در جلسه تبليغاتي پيش انتخاباتي آقاي احمدي نژاد و طلاب ايشان وضعيت دولت خود را استثنائي خوانده و تاکيد ‏کرده که سختي هاي اين سه سال در تمام سي سال گذشته بي سابقه بوده تا آن جا که "در عرصه جهاني براي اولين بار ‏همه قدرت‌هاي دنيا به صورت علني با يكديگر عليه ايران متحد شدند، و موضع‌گيري كردند و سنگين‌ترين تحريم‌ها و ‏جنگ‌هاي رواني را عليه ما اعمال كردند."‏‎ ‎

رييس دولت بدون ارائه منبع و مآخدي ادعا کرده که دشمنان عليه ما [در اين سه سال] 15 بار آرايش جنگي به خود ‏گرفتند و بيشترين فشارهاي اقتصادي را به ما وارد كردند‎. ‎

رئيس جمهور به گزارش خبرگزاري دولت ادامه داده است که: در دوران جنگ تحميلي تحريم تسليحاتي و بعد از آن ‏نيز تحريم اقتصادي نسبت به ما از سوي آمريكا اعمال شده بود، ولي اين بار در شوراي امنيت سازمان ملل كه به ‏اصطلاح مصوبه‌اش براي دولت‌ها لازم‌الاجرا است، سه مرحله تحريم عليه ايران را تصويب كردند و اين بار برخلاف ‏گذشته شبكه بانكي ما را مسدود كرده، كشتي‌هاي ما را روي دريا و كالاهاي ما را در انبارها متوقف كردند‎. ‎

اين جملات شباهت تام و تمام به نوشته ها و گفته هاي منقدان دولت دارد. پس جاي انکار و تکذيب نمي گذارد. يعني ‏رقيبان سياسي هم با رييس جمهورهمراي هستند که این اتفاقات در سه سال گذشته افتاده است. پس مي توان با اطمينان به درستي اين تصوير، بر سر آن ‏ايستاد. و چون انتخابات رياست جمهوري در پيش است از رياست جمهور که به ظاهر نامزد همين مقام در چهار سال ‏آينده هم هست پرسيد آيا براي چهار سال بعد در برنامه دارند که به اين وضعيت پايان دهند يا با توجه به لحن ‏غرورآميزي که هنگام دادن اين آمار داشتنه قصد دارد این مصیبت ها را افزون کنند. يعني پانزده آرايش جنگي به ثمر نرسيده را به ‏تبديل به آرايش های نهائي کند مثلا. یا مسدود شدن شبکه بانکي و توقف کالاهاي کشور روي درياها و انبارها، اگر ‏الان تنها باعث شده که سي در صد منابع پولي کشور به هدر رود، در چهار سال دوم رياست جمهوري خود قصد دارند ‏آن را تبديل کنند به هشتاد درصد.‏

اگر صدور سه قطعنامه عليه ايران در شوراي امنيت سازمان ملل که پارلمان جهاني و بزرگ ترين مرجع تصميم گيري ‏براي اعضاي اين سازمان – از جمله ايران – است، از دستاوردهاي دولت فعلي است ايشان حق اين است که به ‏صراحت به مردمي که مي خواهند در انتخابات راي بدهند گزارش دهد که آیا قصد دارند همين روند را بدون توجه به ‏خطري که در آن درج است ادامه بدهند. مردم حق دارند بدانند رييس جمهور آينده چه در سر دارد و از کدام برنامه ‏پيروي مي کند. اگر قصد جلوگيري از اين روند را دارد چرا در دوره اول چنين کاري نکرد. اگر حالا متوجه اش شده ‏بايد راست و درست بگويد که نقشه اش براي آينده چيست.‏

بايد براي مردم روشن شود که مثلا اگر به آقاي احمدي نژاد راي بدهند و ايشان در انتخابات برنده شوند قصد دارند ‏اين موفقيت ها را تا کجا پيش ببرند. آيا هدف دارند که در پايان آن چهار سال گزارش بدهند که به جاي پنجاه کشوري ‏که در هر راي گيري عليه ايران راي مي دهند، اين رقم را به هشتاد کشور با ايران دشمن رسانده اند.‏

فقط سياست خارجي نيست که صراحت را طلب مي کند بلکه مثلا در زمينه سياست داخلی، دولتي که يکي از ‏افتخاراتش اين است که عريضه ها و استغاثه هاي مردم [همان که نامه مردمي نام گرفته] به هفت ميليون رسيده بايد ‏براي مردم تشريح کند که آیا برنامه اي دارد تا عريضه ها و شکايت ها و تضرع هاي مردم را به صفر برساند يا برعکس ‏در پي آن است که سيصد هزار نفر استخدام کند براي خواندن هفتاد ميليون نامه از مردمی که نان ندارند یا دارو، مسکن می خواهند یا وام ازدواج..‏

در زمينه اقتصادي روشن و مبرهن است که مثلا بهاي مسکن در دوران سه ساله اين دولت چهارصد در صد افزايش ‏يافته [ که البته رکود شش ماه گذشته بنا به گزارش ها تا بيست در صد از آن کاسته]. اعلام داشته اند که براي ساختن ‏چند صدهزار خانه زمين به مردم داده اند و وام پرداخته اند، اما حالا زمان آن است که روشن کنند براي اين تعداد خانه ‏از کجا آب و برق و گاز تامين مي کنند. اين سئوال از آن جا ضروري است که همين ماه هاي اخير مديران شهرسازي ‏و مسکن از وزارت نيرو و نفت و شهرداري ها گله کرده اند که چرا نه راه مي سازند و نه اشتراک آب مي دهند نه ‏اشتراک گاز و برق [از قرار فقط براي رساندن تلفن و دادن اشتراک آن مشکلي نيست]. به زبان ديگر مديران بخشي ‏نگر دولتي گمان دارند که آقاي ميرفتاح آب دارد اما از آن ها پنهان مي کند، برق هم هست اما به آن ها نمي دهد، ‏وزارت نفت هم گاز زيادي دارد اما انشعاب تازه به خانه هائي که قرارست در دو سال آينده ساخته و تمام شود نمي ‏رساند.

مردم بايد بدانند وقتي که آب رساني به مرکز کشور باعث از ميان رفتن آب آشاميدني اهواز و آبادان و شهرهاي ‏خوزستان شده که وزير بهداشت حاضر نشد حسب ظاهر يک ليوان آب آن ها را بخورد، چه منتي است بر سر مردم ‏گذاشتن که ميلياردها پولشان صرف رساندن آب يک شهر به شهري مانند قم شود.‏

در نهايت اگر آن چه در ابتداي اين مقاله از قول رييس جمهور آمد [مربوط به سياست خارجي] افتخارآميزست و اگر ‏رساندن آب سرچشمه کارون به قم و شهرهاي مرکزي افتخار دارد لابد بايد منتظر بود که گزارش دهند که دولت نهم ‏يک صفر بر پول کشور افزوده، کاري که در گذشته هر دو سه دولت يک بار کردند. يا اين که اعلام دارند ظرفيت ‏زندان هاي کشور از 177 هزار نفر فعلي به دويست و هفتاد هزار رسانده شده و تعداد اعدام ها نيز به رکوردي ‏جهاني دست يافته. ‏

اما براي آن که نوشته اي که ناخودآگاه به طنز شبيه شده در اين مقال نماند بايد افزود اين ها که رييس دولت برشمرده هر ‏لقب و عنواني بدان بدهد براي هيچ مسوولي افتخار نيست. افتخار نيست که مجمع جهاني را واداشته ايم براي اولين بار ‏در تاريخ اين سازمان کشوري را سه بار پشت هم محکوم و تحريم کنند. پانزده بار عليه اش آرايش جنگي بگيرند. به ‏معناي ديگر افتخاری ندارد جان و مال و سرنوشت هزاران نفر را به خطر انداختن. اين نخست بار در همه جهان است که مدير و ‏مسوولي به اين ها افتخار مي کند.

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin share on facebook

نظرات

At December 28, 2008 at 8:17 PM , Anonymous Anonymous said...

دنیای وارونه یست . زنگی کافور خوانده میشود و سگ جای کله پز می نشیند و جیمبو ی گرمساری با ارمغان دود کباب و حلوای آهک باد به بیرقش می خورد . به هر حال بزرگی خرج دارد .

 
At December 28, 2008 at 9:53 PM , Blogger Ali Asghar Ramezanpoor said...

آقای بهنود عزیز! برای چه کسی افتخاری نیست. مخاطبان شما یا مخاطبان آقای احمدی نژاد؟

 
At December 28, 2008 at 10:27 PM , Anonymous Anonymous said...

بهنود جان درود!

راست‌اش دیگر این مهملات برای هر ایرانی در هر کجای کره‌ی خاکی که باشد و یا حتا جهان تازه‌گی ندارد و طنز که نه بلکه لوده‌گی‌ست و بی ساز در میدان رقصیدن شباهت می‌برد!

آن‌قدر دروغ و حرف‌های بی ربط شنیدیم که گوش‌هامان عادت کرده و من فقط به روز انتخابات می‌اندیشم که آیا ملت هوشیار است یا بار دیگر می‌خواهد حماسه‌ی «احمدی‌نژاد» بسازد؟

نتیجه‌ی فردای روز انتخابات مسیر این کشتی پُرتلاطم را مشخص خواهد کرد که ملت ره به خشکی به سلامت خواهند برد یا گرفتار طوفانی به مراتب بدتر خواهند بود

شاد زی

 
At December 28, 2008 at 11:05 PM , Blogger Amir Hessam said...

Dear Masoud!
Ask Mr.Ahmadi Nejad about his speach in USA when declared about not supporting any terrorist or respect from start of revolution?
Why for years the name of Vozara street was Khaled Eslamboly?

 
At December 28, 2008 at 11:28 PM , Anonymous Anonymous said...

بهنود عزیز چند قلم را جا انداختید.1- مدارسی که در این سه سال در روستاها ساخته بیش از تعداد مدارسی هست که دولت های گذشته ساخته اند. خانه های روستایی نیز همین طور. یکی در آن جمع نپرسید که از پنج سال گذشته به این سو مدارس روستاها به دلیل نبود دانش آموز کافی درهم ادغام و یا خالی شده اند. پس ساختن اینهمه مدارس برای چه ؟.2- حتما میلیون ها نامه روستاییان و شهرستان ها برای تشکر از خدمات دولت بوده است.
3- پاسخ پرسش شما که در دور بعدی چه خواهد کرد روشن است. هم خود و هم سخنگو گفته اند که احمدی نژاد خاکریز ولی فقیه است این به معنی آن است که هم اکنون دشمن تا پشت درهای کاخ ولی فقیه نفوذ کرده و در سه سال آینده نه نامی از ولی فقیه و نه احمدی نژاد خواهد بود و تانکهای دشمن همه را زنده به گور خواهند کرد. اگر بحران غزه به خیر بگذرد و آتش آن دامن ما را نگیرد شانس آورده ایم. آقای علی مطهری گفته است که جنگ زمینی علیه اسراییل راه بایندازیم.در حالیکه کشورهای قدرتمند مرزهای درگیر با دشمن را چندین هزار کیلومتر عقب می رانند تا آسیبی به کشور وارد نشود. به شما قول می دهم اگر یک دوره دیگر احمدی نژاد در فقردت بماند مردم ما فقیر تر مردم هند خواهند و بنگلادش خواهند شد.

 
At December 29, 2008 at 4:03 AM , Anonymous Anonymous said...

ای کاش قدرت نبود ای کاش شهرت نبود ای کاش طمع نبود ... اما هست ... ای کاش کمی انصاف بود کمی وطن پرستی کمی صداقت کمی آگاهی بود کمی شجاعت کمی مسئولیت پذیری .... اما نیست ... .. ...تا کی باید بار ظلم پدران خود را که به جمهوری اسلامی رای دادند را بر دوش بکشیم .... تا کی؟.... ای کاش ولی فقیه به وجود نمی آمد ... به وجود نمی آوردند... اما بوجود آمد و هنوز هم هست ... ای کاش قدرت نبود ... ای کاش نیاز به سلطه طلبی در انسان نبود .. اما هست...

 
At December 29, 2008 at 6:01 AM , Anonymous Anonymous said...

صادق

نکته‌ای که من یکی خیلی از آن وحشت کرده ام این است که جایگزین مناسبی هم سراغ ندارم .و به هرکه رای بدهم از روی ناچاری است . یعنی به فرض محال اگرانتخاب رییس جمهور بعدی فقط به اختیار من واگذارشود، نمی دانم چه کسی را باید انتخاب کنم .
فکر می کنم علاوه بر وحشت انگیز ،باید از لغت غم انگیز هم استفاده کنم !

 
At December 29, 2008 at 8:40 AM , Anonymous Anonymous said...

بهنود عزیز
جالب ان است که مردم به شدت تحت تاثیر این حرفهای عوامگرانه اقای احمدی نژاد قرار گرفته اند. باور کنید در چند روز اخیر مخصوصا بعد از این مساله لنگه کفش وقتی سوار تاکسی میشم یا نانوایی جایی میرم اصلا حرفهای عجیب غریب از مردم میشنوم واقعا احساس میکنم در طول این سه سال واندی مردم به اندازه سی سال عقب رفتن. بعضی وقتا واقعا گریم میگیره

 
At December 29, 2008 at 9:17 AM , Anonymous Anonymous said...

با مردمي بيشمار كه دوستانند و اقوام و همسايه و پدر و مادر و خواهر و برادر و همكار چه كنيم كه هنوز هم مي گويند: نمي گذارند احمدي نژاد كاركند. قبلا منجي شان بود امروز مظلوميتش را باور دارند.

 
At December 29, 2008 at 1:10 PM , Anonymous Anonymous said...

با درود

واقعیت اینکه مستر احمدی نژاد که همه چیز و گفت جائی واسه انتقاد نذاشت!!! بدبخت فلک زده ناخواسته و خواسته اعتراف کرد و افتخار کرد! فقط عذر خواهی نکرد!!

ایران سربلند ایرانی سرفراز

 
At December 30, 2008 at 2:54 AM , Anonymous Anonymous said...

جناب بهنود ٬ اسناد محرمانه سیا و اینتلیجنت سرویس که بعد از سی سال
برای تاریخ نویسان برملا میشود در باره انقلاب ۵۷ ایران بسیار خواندنیست
از این جهت که آنتونی پارسونز سفیر وقت انگلیس بنخست وزیر کالاگان
درست چند روز مانده به ۲۲ بهمن نوشته شاه جایش محکم است و جای
نگرانی نیست !؟ و سفیر انگلیس در واشنگتن هم از طرف کارتر و سیا
آگاه شده که تظاهرات رو بخاموشیست و شاه دوباره ارکان قدرت را بدست
خواهد گرفت .....بهنود عزیز فکر میکنم تبلیغات فهم و شعور و دور اندیشی
و همیشه درست حدث زدن غربی ها از وقایع جهان زیاده از حد در افکار
روشنفکران جهان سومی رسوخ کرده توجه کنید بسر نوشت عراق که امریکا
و انگلیس چه فکر میکردند ولی چه نتیجه اسف انگیزی داشت

 
At December 30, 2008 at 8:40 AM , Anonymous Anonymous said...

دوست ناشناسی که کامنت گذاشته و به اسناد تازه منتشر شده انگلیسی ها استناد کرده اند با مزه است که مخاطب خود را آقای بهنود قرار داده اند که یک عمرست فریادشان بلندست که بابا این غربی ها هم این طور نیست که گول نمی خورند و اشتباه نمی کنند. اما چون قدرت دارند [هم قدرت نظامی و هم اقناعی] اشتباهاتشان فاش نمی شود یا جبران می شود. حالا چرا دوست عزیزمان این جا کامنت گذاشته و چنین به نظر می رسد که چیزی جز این از نوشته های آقای بهنود به دست آورده اند؟
ببخشید ناصر از مشهد

 
At December 30, 2008 at 8:43 AM , Anonymous Anonymous said...

آقای بهنود ما گیج شده ایم ممکن است شما با قلم مهربانتان چیزی درباره غزه بنویسید . از طرفی جمهوری اسلامی از این ماجرا دکان می سازد و از طرف دیگر می بینیم واقعا زن و بچه ها و پیرو جوان ها را می کشند چیست حقیقت. من به منکران کاری ندارم اما خودم و دوستانم شما را قبول داریم.

 
At December 30, 2008 at 9:04 AM , Blogger هادی said...

سلام آقای بهنود عزیز
گاهی اوقات می ترسم نکند بار دیگر مردم ما و یا هر طریق دیگری احمدی نژاد را برنده انتخابات کند .
وقتی در کوچه و خیابان هستم و می بینم چگونه افکار رادیکالی رشد پیدا کرده می ترسم .
نمی دانم چه کسی رییس جمهور منتخب و یا منتصب خواهد شد
تنها می دانم که دیگر نمی خواهم هیچگاه به دوران احمدی نژاد باز گردم

 
At December 30, 2008 at 1:08 PM , Anonymous Anonymous said...

صادق
استاد بهنود

دانستن درمورد غزه واین گونه مسایل نیاز فوری ماست .واقعیت این است که منابع معتبر یا نداریم ویا نمی شناسیم یک طرفمان کیهان است و یک طرف دیگر وی او ای که دوروی یک سکه اند.
واقعیت از نطر شما چیست؟
باور کنید قصد نداریم از شما یک لیدر سیاسی بسازیم ،ما نیاز به اطلاعات و افکارشماداریم

 
At December 30, 2008 at 5:54 PM , Anonymous Anonymous said...

احمدي نژاد در شصت و سومين اجلاس سازمان ملل، سخناني گفته كه عجيب، حيرت انگيز و در نوع خود الگوي مهمي ست براي اثبات اين حقيقت كه تمام حاكمان تاريخ به گونه اي ديوانه و دچار توهم هستند. بخوانيد:

همه جهان از بين مي رود ولي خدا، انسان را براي ابديت خلق كرده و او را ظرف تجلي خودش قرار داده است...خداوند انسان را براي تجاوز، خونريزي، كينه ورزي، خودخواهي و تخريب نيافريده است....همكاران صميمي؛بياييد مردم را دوست داشته باشيد و به حقوق آنان احترام بگذاريد و گذشته هاي خود را جبران كنيد، اين به نفع شما و جامعه بشري است. ملت ايران آمادگي دارد كه در كنار ساير ملتها به شما براي برون رفت از وضع موجود و برپايي صلح و صلاح ياري نمايد.
.. دوستان من؛
خوشبختانه فرصت ها در دسترس است. به لطف الهي پايه هاي وضع ظالمانه موجود در حال فروريزي است. تحولات بزرگ به نفع انسان و حقوق حقيقي و واقعي او در راه است.
آينده طلايي و درخشان در انتظار جامعه بشري است.
جامعه جهاني سرشار از عدالت، دوستي و برادري و رفاه با وصفي كه گفتم در دسترس ما قرار گرفته است. جامعه اي كه تحت حاكميت انسان صالح و كامل، موعود همه پيامبران الهي، دوستدار حقيقي انسانها و بر پا كننده راستي و عدالت راه زيبايي و عشق را مي پيمايد و از هر ترس و اندوه و ياس و حرماني مبراست براي ما و در نزديكي ماست. جامعه‌اي كه پيامبران بزرگ الهي، نوح، ابراهيم، موسي، عيسي و محمد (ص) وعده داده‌اند در آستانه تحقق است.
بياييد دست در دست هم، انديشه مقاومت در برابر بديها و اقليت بدخواهان و حمايت از خوبي‌ها و اكثريت خوبان و مظهر كامل خوبي، موعود اُمم امام عصر (ع) كه با همراهي حضرت عيسي مسيح (ع) خواهد آمد را گسترش دهيم و متناسب با آن سازوكارهاي عادلانه و انساني براي تنظيم روابط سازنده بين ملتها و دولتها را طراحي و عملياتي نمائيم.
اي خداي بزرگ ياور ملتها را برسان و رنجها و آلام بشر را پايان بخش و عدالت و زيبايي و عشق را شكوفا كن.
دوستان بياييد در برپايي آن دوران نوراني و وعده داده شده الهي سهمي مناسب داشته باشيم.

 
At December 30, 2008 at 8:48 PM , Anonymous Anonymous said...

سلام
انشااله یکبار دیگه اسم احمدینژاد از توی صندوق بیرون میاد و معلوم میشه که ته سطل آشغال چی خوابیده البته واسه اونا که تا حالا نمیدونستن

 
At December 30, 2008 at 11:34 PM , Anonymous Anonymous said...

نگران نباشید من به شما می گویم. در دوره بعدی برنامه ها داریم. ده ها 13آبان درست می کنیم. سفارت انگلیس را دیروز تعدادی بسیجی به امر سپاه اشغال کرد. می خواهید بدانید چرا؟ باز بگویم. سپاه می خواهد به زور با کشورهای غربی طرف گفتگو شود. آمریکایی ها نیز چنین می خواهند ولی اطمینان کامل ندارند که سپاه تنها قدرت مطلقه باشد. شما می دانید همین سپاه سابقه چنین گفتگو را با ژنرالهای آمریکا بر سر افغانستان و عراق داشته و دارد و می خواهد بر سر سایر مسائل از جمله فلسطین طرف گفتگو شود.
یادتان هست 14ملوان انگلیس را گرفتیم و با چه ذلت رهاشن کردیم. و انگلیس در امارات پاسخ ما را داد. جزایر ما در خطر است. این ها دست آورد نظام شیعه گری در ایران احمدی نژاد است. شما نگاه کنید یک نظام شیعه گری برای ماندن در قدرت ،کشور آمریکا را دشمن شماره یک خود می داند و در همسایگی همین نظام دولتمردان شیعه عراق(همپیمان سابق و کنونی رژیم ایران) برای به قدرت رسیدن و ماندن در قدرت به پای آمریکا افتاده و التماس می کند که سربازانش خاک عراق را ترک نکنند.

 
At December 31, 2008 at 12:46 AM , Anonymous Anonymous said...

واقعیت غزه مشخص است. یک عده ای از مردم بیگناه با بمب باران اسراییل کشته می شوند. در زمان صدام نیز عده ای از هموطنان ما با بمباران هوایی عراق کشته می شدند. در آن مقطع یاسر عرافات با صدام بود و فلسطینی ها و سایر اعراب هم برای پیروزی صدام و یا صلاح الدین ایوبی دعا می کرذدند. ناگفته نماند واقعیتش را بخواهید در آن مقطع ما با کشتار فرماندهان نظامی ارشد خود از یک سو و توطئه براندازی رژیم های عربی از جمله عراق از سوی دیگر بهانه ای به دست صدام دادیم و او نیز با تمام توان حمله کرد و نتیجه اش یک میلیون کشته و مجروح و معلول بود. کیهان که موضعش معلومه و آن دفاع از فرمایشات رهبر فرزانه است همانند قتل های زنجیره ای . چون رهبر فرمود قتل ها کار سیا و موساد است کیهان نیز همین خط را گرفت و سعید امامی را به لجن کشید همانطوریکه همسر وی در زندان آن اعترافات اجباری تکان دهنده را کرد.
پس کیهان وضعیتش روشن شد. در باره وی او ای نیز بگویم. اگر این رسانه 50 دروغ می گوید 50 راست را هم می گوید و معجونی از مواضع طرفین را می گوید. آنچه که مسلم است حزب الله و جهاد اسلامی را ایران ساخته و هزینه حیات آنها نیز با ایران است. امام خامنه ای که نصرالله می گوید نشات گرفته از همین هزینه هاست. حماس نیز کم و بیش با حمایت مالی ایران سرپاست و سلاحهای آن نیز به نحوی از طرف ایران تامین می شود.
وقتی که گروه های فلسطینی با هم در جنگند چرا اسرائیل نباید از این موقعیت استفاده کند و حمله نکند تازه آتش بس توسط حماس شکسته شده است. هنگامی که تیری به سوی دشمن می اندازی باید انتظار تیری هم داشته باشی. تو که نمی خوای با همسایه و دیگر گروه های فلسطینی سازش کنی و هر از گاهی انگولک می کنی باید بمب باران را نیز تحمل کنی همانطوریکه ما در 8سال تحمل کردیم و در آخر نیز تسلیم شدیم. ما یادمان هست. انقلاب را طرفداران شریعتی و چپی ها کردند رهبری آن به دست خمنیی و روحانیون افتاد . اگر در همان ابتدا سازشی انجام می گرفت قطعا کشور با بدبختی که الان روبروست مواجه نمی شد. اینها حتی با قطب زاده، بازرگان، لاهوتی، دفتر تحکیم ، سحابی ها و روحانیون مبارز نساختند. اکنون که گروه حاکم هیچکس را قبول ندارد. شما می خواهید چنین حکومتی سقوط نکند.
حماس نیز وضعیتش شبیه ایران در طول 30 سال گذشته است .
از آنجاییکه ما ایرانی ها نوع دوستیم قطعا هر نوع کشتار مردم را محکوم می کنیم و اقدامات اسراییل و حماس را نیز محکوم می کنیم.
یا بی طرف

 
At December 31, 2008 at 1:02 AM , Anonymous Anonymous said...

مسعود جون بعد از اين همه اصرار و ملاحظه سن و كسوت روزنامه نگاريت ديگه بي ادبيه كه حرفت رو زمين بندازم
راستش از خدا كه پنهون نيست از تو چه پنهون صحبت نمره ناپلئوني و ده و نيم شد يك كمي تو دل خودم هم خالي شد كه نكنه به هر دليلي بزرگترين اصلاح طلب معاصر ايران راي پايين بياره و يه جوري سرشو شيره بمالن
من حتما در انتخابات شركت مي كنم و از همه هم دعوت مي كنم كه به اين اصلاح طلب كبير كه به جاي اصلاح ريش و پشم عملا و ناخواسته به اصلاح فكر انسانها اقدام كرده يك راي نمره بيست بدهند
البته چون هنوز آقا اجازه صحبت مستقيم از انتخابات رو ندادند وظيفه خود ميدونم كه اسم نبرم فقط يه نشوني ميدم
ضمنا براي اونايي كه يكم گيج تشريف دارند و فوري قند تو دلشون آب ميشه از اول بگم كه اين نشوني اسم و فاميل يه دختر نيست بيخودي خوشحال نشين طبق قوانين ما انسانهاي قانونمند رئيس جمهور بايد رجل باشه پس يكم بيشتر دقت كنيد
نشونيش اينه
هاله نور

 
At December 31, 2008 at 6:23 AM , Anonymous Anonymous said...

آقا مسعود عزیز! گل گلاب! قربانت شوم! چرا پادکست نمی سازی؟ دل ما لک زد

 
At December 31, 2008 at 9:14 AM , Anonymous Anonymous said...

صادق


برای موریس

آقای عزیز من هم جزو آن ها هستم که بقول شما گیج تشریف دارم.سال ها پیش من هم مانند شما پیش گو بودم و همه چیز را ازقبل می دانستم و باصطلاح ازبر بودم و صددرصدی که امیدوارم این یکی را شما نباشید.اما تجربیات مختلف و زیاد و ناخوشایند نشانمان داده مسایل به همین سادگی و دایی جان ناپلئونی نیست .مرا ببخشید اما باید همگی بیشتر دقت کنیم و بجای حکم دادن بیشتر بیاموزیم

 
At December 31, 2008 at 1:19 PM , Anonymous Anonymous said...

آخ سرم سوت می کشد از این همه دروغ در مملکتی که مال من و توست
این خائنین چه می کنند
کاش یک بار به حرفهای مترجم همین آقای هاله گوش می کردید
چقدر احمقانه برای مملکت ما دشمن تراشی می کند و چقدر راحت برای من و تو تصمیم می گیرد
خداوند چطور می خواهد تقاص این همه مردم بیگناه را از او بستاند؟
کبودترین آسمانی که می توانست ایران را سیاه کند همین مرد نامرد بود
خدایش بیامرزاد زودتر

 
At December 31, 2008 at 2:00 PM , Anonymous Anonymous said...

عزیزم صادق داستان غزه پیش گویی نبود بلکه تراژدی است که ایران گرفتارش شده. شما شاهد خواهید بود که چگونه ایران پای اعراب فلسطینی قربانی شود.
بی طرف

 
At December 31, 2008 at 5:24 PM , Anonymous Anonymous said...

بهنود عزیز، شاید اینجا جایش نباشد ولی روزآنلاین مصاحبه ای با آقای آغداشلو آورده که ایشان نام شما را به عنوان نویسنده ای که از بالا به همه نگاه می کند آورده. راستش به من به عنوان یک علاقه مند شما برخورد. فقط چند جمله اش را نقل قول می کنم بعد شما بگویید چه کسی از بالا به دیگران می نگرد. "در مملکت ما ‏که کسي فيلم خوب نمي‌سازد. گاهي مي‌بينم که همين مجله فيلم در باره‌ي يک فيلم مزخرف و پرت و رکيک و ‏فيلمفارسي به معناي واقعي، پرونده درست مي‌کند." "چند وقت پيش سنتوري مهرجويي را ‏ديدم حالم بد شد. يکي از بدترين چيزهايي بود که من ديدم." "مادر مادربزرگ من به اسم خان‌قزي (يعني دختر خان) در زمان فتحعلي شاه ‏قاجار شاعر خيلي خيلي بزرگي بود." "روشنفکران ما به زبان يعجوج و معجوج صحبت ‏مي‌کنند. اغلب سواد اندکي دارند. بسياري‌شان در باره‌ي مخاطب کم‌تعداد فرهيخته‌ي خودشان هم علم و اطلاع ‏درستي ندارند." "کیمیایی مثل اغلب فيلم‌سازهاي دهه‌ي ‏چهل به بعد، صاحب سبک و سياق و روش خودش شد. تقريبا از هيچ‌کدام‌شان هم خيلي خوشم نمي‌آيد. فقط از ‏سهراب شهيدثالث خوشم مي‌آيد." "مسعود کيميايي دوست عزيز من است. موجود بسيار نازنيني‌ست. اما سواد چنداني ندارد" "(شاملو) نه شعرهاي سياسي‌اش ماندگار شدند و نه شعرهاي تغزلي‌اش." "ديگر در دنيا فيلم خوب نمي‌سازند. در واقع خيلي كم ‏مي‌سازند. معمولا موقع تماشاي فيلم، بيست دقيقه به سازنده‌اش فرصت مي‌دهم و اگر ديدم همچنان به حماقت ‏خودش ادامه مي‌دهد، خاموش مي‌كنم.".‏

 
At January 1, 2009 at 12:54 AM , Anonymous Anonymous said...

درود

خطاب به اميد:

اميد عزيز اين آقاي هنرمندمان با همه احترام به او، بايد ابتدا اخلاق انساني داشته باشد! براي بيشتر دانستن از ايشان كافي‌ست به محفل‌هاي هنري رفته و از حال و روزش بپرسيد! حال متاسفانه «شاملو» در اين چند سال گوشت قرباني شده است و هر كسي به فراخور حال‌اش لگدي به او مي‌زند! مانده‌گارترين اشعار معاصر هنوز از آن اوست!

شاد زي

 
At January 1, 2009 at 1:37 AM , Anonymous Anonymous said...

آنکس که نداند و نداند که نداند ٬ در جهل مرکب ابد الدهر بماند

خب هستند نق زنهاییکه سی ساله برایخودشان میبرند و میدوزند
و البته که نمیدانند در دنیا چه میگذرد اینها در سطح کوچه و بازار
هم شعور و درک ندارند فقط بخاطر عقده خالی کردن دایم زور
امریکا و انگلیس را برخ میکشند و در این باب هم باندازه علی گلابی
معروف که خالی بندیش زبانزد همه کاسبان خیابان چراغ برقه هم
نمیفهمند ٬ وقتی کارشناسان شهره دنیا مثل کیزینجر و آلبرایت
و برژنیسکی بقدرت ایران در منطقه بها میدهند آنوقت این جوجه
گنجشگهای بینوا آب و تاب بچرندیات پوچشان میدهند

هشام الهام که پیر خبرنگاران خاورمیانه است و سر در آخور پر دلار
عربستان سعودی دارد و سالها سر دبیر السفیر لبنان هم بود با کینه
خاص خودش نسبت بحزب الله دیروز در واشنگتن در جمع خبرنگاران
راجع بحماس گفت چه خوشمان بیاید یا نه ایران و سوریه لبنان را
از اشغال اسراییل خارج کردند و حزب الله را قهرمان جهان عرب و اسلام
کردند اگر اسراییل غزه را اشغال کند دچار بلای لبنان میشود

 
At January 1, 2009 at 4:23 AM , Anonymous Anonymous said...

بهنود عزيزم درود!

امروز كامنت «اميد» را در بلاگ‌تان خواندم ياد اين پست خانم «شهرزاد همتي» خبرنگار جوان چلچراغ افتادم!

http://sayeeeeee.blogfa.com/post-92.aspx

بهنود عزيز اين آقا[...] اول به خود برسند و كمي به فكر اميال و هوس‌هاي خود باشند و آن‌وقت بيانيه بدهند! آن‌طور كه بعدها از دوستان نقاش از تهران شنيدم وضع خراب‌تر از اين حرف‌هاست! واقعن خجالت دارد! من بعد از خواندن اين پست خانم «همتي» پس از يكي دو هفته كه مطلبش چاپ شد دانستم كه اين خانم راست گفته و براي تهيه‌ي مطلب پيش ايشان رفته و از منبعي ديگر هم كه دوستي(خانم) و نقاش بود هم تاييد شد.شرم بر هنرمنداني كه ايشان باشند! آن از آقاي «قنبري» و
اين هم از ايشان در ايران! باقي را هم به خدا مي‌سپارم

محمود
بندرعباس - دوازدهم دي ماه87خورشيدي

 
At January 1, 2009 at 10:06 AM , Anonymous Anonymous said...

دوستی که قدرت ایران را از دید تحلیلگران آمریکایی کیزینجر و آلبرایت و برژنیسکی و یا هشام الهام تحلیلگر لبنانی می بیند بخش سوق الجیشی، توانایی های بالقوه و منابع انسانی و اقتصادی است. بخش دیگر به چگونگی ادراه کشور ( داخلی و خارجی) بر می گردد که هم راست و هم چپ از ناکارآمدی دولت خیالی احمدی نژاد می گویند. آیا دستگیری ملوانان انگلیسی در آبهای عراق و سپس آزادی خفت بار آنها، اشغال سفارت خانه ها توسط بسیج، نقل محافل شدن دولت دروغگو، بی عرضه، ضد علم، خرافاتی، عوامگرا، هاله نور و منتظر امام زمان برای اداره کشور نشان از قدرت ایران در معادلات بین المللی است و یا بن بست است. قطعا این دوست عزیز با من هم عقیده خواهد بود که سفرای انگلیس از افراد مطلع و آگاه محسوب می شوند. اسنادی که اخیرا پخش شده نشان می دهد او نیز در باره رژیم ایران اشتباه می کرده استو کارتر نیز ایران را در آستانه سقوط جزیره ثبات می خواند آیا درست بود. در آن زمان برژینسکی مشاور امنیت او بود. حتما او با کارتر می گفت که ایران جزیره ثبات است. حتما بمباران شهرها در دوران جنگ 8ساله یادتا میاد. در آن موقع هواپیماهای عراق در آسمان تهران می رقصیدند ولی ما چیزی برای مقابله با آن نداشتیم. مطمئن باشید الان نیز چیزی نداریم و آنهاییکه دولت ایران دشمن خود می داند بیش از ایران مسلح هستند. آنچه من گفتم بخشی از واقعیات بود وگرنه بازهم مسائلی هست که خارج از این مقال است. ما بیخودی قدرت انگلیس و آمریکا را به رخ نمی کشیم ما جنگ افغانستان و عراق را دیده ایم چه بر سر مردم آمد. به به کردن بیهوده ما دولت ایران را شیر می کند و کار دست خود و مردم می دهد. بهتر است با واقعیات انس بگیریم و لج نکنیم. یک پرسش: اگر پس از آزادی خرمشهر پیشنهاد بازرگان را در پایان دادن به جنگ می پذیرفتیم زیان می دیدیم و یا سود می بردیم؟
بی طرف

 
At January 2, 2009 at 3:46 PM , Anonymous Anonymous said...

معلوم است که افتخار است برایش. در دهان استکبار جهانی زده و قهرمان است لابد. البته چیز جدیدی نیست. درست است که به این شدتش بی سابقه است اما دور نیست از شیوه ی سیاست ورزی جمهوری اسلامی در طول سالیان.

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home