Friday, February 22, 2008

شایعه شریعتی

شماره خوبی است اعتماد هفتگی درباره شريعتی، در آن ميان جز حرف های خواندنی عليرضا علوی تبار، این مقاله سوسن شریعتی را بخوانید که خواندنی است

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin share on facebook

نظرات

At February 22, 2008 at 4:27 PM , Anonymous خسته said...

کتاب "شریعتی، مسلمانی در جستجوی ناکجا آباد" تحقیق جامع و کاملی است در باره زندگی و عقاید او ...نویسنده اش هم از کسانی است که در سالهای جوانی شریعتی را بت خود میپنداشته اند...این کتاب به بسیاری از سولات پاسخ میدهد و در ضمن پرسش های دیگری را ذهن خواننده بیدار میکند. خواندنش را به تمام کسانی که کنجکاو در وقایع روزگار پیش از انقلاب و انسان های شاخص آن دوران هستند، توصیه میکنم

 
At February 23, 2008 at 4:57 AM , Anonymous Anonymous said...

مردم و افراد حق دارند که شریعتی و امثال او را مورد سئوال قرار دهند و او را یکی از گناهکاران بزرگ بوجود آورنده اوضاع 30 سال اخیر بدانند. آیا او از محتوای اسلام و تاریخ آن بی خبر بوده است. از فجایع بزرگی که این ایدئولوژی با افتخار حتی به صورت قانون (سنگسار، بریدن دست و پا، حقوق زنان و غیره) در کتابش بسیار صریح و روشن آمده است. آیا او از اینها بی اطلاع بوده که حتماً می دانسته و بنابراین گناه او بسیار بزرگ و غیر قابل بخشش است. شریعتی را باید تئوریسین وحشت بزرگ و جنایت های بزرگ نامید. خون بسیاری حتی در نسل های آینده نیز به گردن اوست.

 
At February 23, 2008 at 8:07 AM , Anonymous Anonymous said...

اگر شریعتی راه خود میرود نبش قبر او را چه حاصل . امروزه حتا افرادی چون سروش به حاشیه رانده شده اند . تفکری که بینایی اندیشه اش تا حد ایمانش ارتفاع بگیرد و نه بیشتر واز تعقل به تعبد برسد گره گشای مسایل نسل کنونی نخواهد بود . فاصله روشنفکری این هموطنان با مفهوم و محتوا ی روشنفکری همان اندازه است که فاصله جمهوری اسلامی با مفهوم و محتوای جمهوری .

 
At June 23, 2008 at 5:30 AM , Anonymous Anonymous said...

شريعتي نماد يك حركت و تلاشي جاودانه براي احياي شيعه و شيعيگيري بود و قطعا" رهبران انقلاب به هزاران اتهام محكوم مي شوند و اگر زنده بود يقينا" پاسخ همه را خوب مي داد افسوس كه نيست . همه خوب مي دانند در قيدحياتش كسي را ياراي مقابله با او نبود و اكنون نقدهاي غيرمنصفانه چه فايده اي دارد؟!

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home