Saturday, November 14, 2009

پانزده روز است دلمان تنگ است

این خبر امروز اعتماد است

تماس حجت شريفي با خانواده اش؛فرشاد شريفي برادر حجت شريفي از تماس تلفني او با خانواده خبر داد.
او به پارلمان نيوز گفت؛ «حجت روز پنجشنبه در تماس تلفني کوتاه با خانه در خصوص مسائل کاري و برنامه هاي شرکت سفارشاتي انجام داد.» وي افزود؛ «حجت از وضعيت همسرش نفيسه بي اطلاع و نگران او بود و سراغ او را از ما گرفت.»
شريفي تاکيد کرد؛ «در اين تماس تلفني کوتاه از مکان نگهداري حجت سوال کرديم که باز هم متوجه نشديم او و نفيسه در کجا بازداشت هستند.»
شريفي خاطرنشان کرد؛ «در 10 روز گذشته که نفيسه و حجت بازداشت شده اند تنها اطلاع ما از آنها يک تماس کوتاه چند دقيقه يي نفيسه با خواهرش بوده و حجت هم تنها دو تماس چند دقيقه يي با خانه داشته است.»

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin share on facebook

نظرات

At November 14, 2009 at 10:04 PM , Anonymous Anonymous said...

بی ارتباط با موضوع!

آقای بهنود
درود بر شما
از گرمترین نقطه ی ایران به شما درود و سلام میفرستم.
این روزها که بوی استبداد در فضای تیره و تار ایرانمان به مشام میرسد عده ای از جوانان این دیار از سر مخالفت با دیکتاتورها و مستبدین داخلی بر هر آنچه در گذشته ی نه چندان دور این سرزمین رفته است شادی میکنند و حتی کار تا بدانجا بالا گرفته که از دیکتاتورهای قدیم هم به نیکی یاد میکنند منجمله رضاخان قلدر.
تمنا دارم که شما که مورد وثوق و اطمینان بخش عمده ای از جوانان قدیم و جدید این سرزمین کهن هستید کمی از نوشته هایتان را در این سایت به آشنائی با وقایع سلسله ی پهلوی اختصاص دهید یا دستکم ما را به جائی مطمئن حواله کنید تا شاید بنده ی حقیر به اشتباهم در مستبد و دیکتاتور خواندن رضاخان پهلوی و محمدرضا شاه پی ببرم و نادم شوم.
گویا در این شامگاهی که امید به صبح سپیدش میتوان داشت ، ایرانیان برای نفی آنچه امروز در سرزمینشان میگذرد روی به گذشته ی نه چندان دورشان آورده اند و از کوچکترین خدمات رضاخان به نیکی یاد میکنند و از جمله کشیدن جاده و راه آهن را در دوره ی رضاخان میرپنج دلیلی بر "خدمتگزار بودن" وی میشمارند.اشراف شما بر تاریخ و اعتماد بخش عظیمی از مردمان این سرزمین را دلیلی بر درخواست از شما برای بازگوئی وقایع و تفسیرهای واقع بینانه آن دوران دانستم.
با سپاس

 
At November 15, 2009 at 4:05 AM , Anonymous Anonymous said...

مموتی به انگریزی معلم فیزیک شده و آهن ربای خودمان را در برابر دانش آموزان مگنت می خواند . تو گویی سفرهای پی در پی به ینگه دنیا هم بی فایده نبود . گیجی و مشنگی این دولت سانتریفوژی هم بخاطر چرخیدن بر حول یک هحور است .

 
At November 15, 2009 at 6:19 AM , Anonymous Anonymous said...

شرم بر ما . آقای بهنود من شرم دارم از خودم چرا ما نشسته ایم که بچه ها را ببرند و هر بلائی می خواهند بر سرشان بیاورند. آیا [...] خوابش می برد. آیا افتخار می کند به این رژیمی که ساخته است

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home