Wednesday, April 18, 2007

زنبوركي در دست استاد هندي

مقاله امروز اعتماد ملی را اینجا بخوانید

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin share on facebook

نظرات

At April 19, 2007 at 3:16 AM , Anonymous nasrin said...

راستی که استاد این کاری. چقدر فهمیدنی و چقدر راحت. چرا شاگردانت به این خوبی نمی نویسند. زنبورکی ها را بگو که چه شادمان که این قدر فرز و اسان می جهند. قربان شما دختران نسرین

 
At April 19, 2007 at 3:17 AM , Anonymous مسعود said...

مثل همیشه عالی

 
At April 19, 2007 at 3:17 AM , Anonymous نادر said...

از خواندن این مقاله در روزنامه لذت بردم

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home