Sunday, April 22, 2007

نامه روزنامه نگاران

این اعلامیه ای است که ما روزنامه نگاران امضا کرده و از آيت الله شاهرودي، رييس قوه قضاييه خواستار اجرای تمامی حقوق شهروندي بازداشت شدگان اخير به خصوص علي فرحبخش شده ایم

روزنامه نگاران دربخشي ازنامه اعتراض آميز خود به رييس قوه قضاييه آورده اند: "رعايت‌نشدن اصول و احكام مصرح در قانون و احترام به حقوق و آزادي هاي شهروندي براي بازداشت‌شدگان، متهمان و زندانيان جرايم سياسي، فرهنگي و مطبوعاتي همواره يكي از چالش هاي دستگاه قضايي بوده‌است. برخوردارنبودن متهمان، بازداشت‌شدگان و زندانيان از حقوق قانوني و مدني خود از قبيل تفهيم اتهام، شكنجه‌نشدن، دسترسي به وكيل، دادرسي عادلانه، نگاهداري نشدن در سلول‌هاي انفرادي، استفاده از امكاناتي همچون مرخصي، ملاقات و تماس با خانواده، برگزاري دادگاه علني و... در تمام اين سالها از جمله مواردي بوده‌‌است كه صاحب نظران حقوق و فعالان اين حوزه نسبت به آن اصرار داشته‌اند و عملكرد دستگاه قضايي را در فراهم نكردن اين موارد و تامين حقوق مدني وقانوني بازداشت‌شدگان، متهمان و زندانيان را نقد كرده‌اند."

امضا کنندگان بيانيه درادامه از "روند بازداشت و زنداني كردن ‌فرحبخش از روزنامه‌نگاران كشور در اين چند ماه" به عنوان يکي ازاين موارد ياد کرده اند وافزوده اند: "اين‌كه او با چه استدلال حقوقي ماه‌هاي گذشته را درزندان به‌سربرده‌است، از همين منظر قابل بررسي و پيگيري است. وارد آوردن اتهام جاسوسي به وي تنها به صرف شركت‌كردن نامبرده در چند كنفرانس علمي، اقتصادي، بدون ارايه هيچ مستندي اين نگراني را دامن مي‌زند كه همچنان چالش ياد‌شده در دستگاه‌قضايي وجود دارد."

روزنامه نگاران در نامه خود به رييس قوه قضاييه تاکيد کرده اند: "محروميت علي فرحبخش از ابتدايي‌ترين حقوق مدني، شهروندي و قانوني و مزايايي كه قانون براي يك زنداني در نظر گرفته‌، اتفاقي است كه زيبنده دستگاه قضايي نيست و مي‌تواند به راحتي عدالت را در قوه‌قضاييه به چالش بكشاند. ما امضاكنندگان اين نامه، از جنابعالي به عنوان رياست قوه قضاييه مي‌خواهيم تا زمينه آزادي علي فرحبخش و رعايت تمام حقوق قانوني، مدني و انساني وي مصرح در قوانين ملي و جهاني را فراهم آوريد."

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin share on facebook

نظرات

At April 23, 2007 at 1:30 PM , Anonymous Anonymous said...

Tien Tien ... at last you have found some way to show your opinion
against IRIB ...!! (Mabrook...khair ast in-sha-allah)
please don't stop at this point ...
go on and follow the issue ..
I hope this is not just a letter to tell the people (and specialy to yourself) that you have done some thing !!! please follow it and insist on it (transparantly)
don't afraid ..please do it ...thankyou merci beaucoup mill fois...Mina Moradi

 
At April 24, 2007 at 1:43 AM , Blogger kaveh said...

با سلام به بهنود
نظر وکار شما درست وقابل احترام،ولی آیا ذره ای در رفتار حکومت وحکومت چیان تغییری می دهد؟آیا این چنین نامه ها خوانده می شود؟برای من شکی نیست که اکثریت حکومت علاقه ای به رفع مشکلات مردم ندارند،اقلیت هم یا نمی توانند یا سکوت....!!
آیاوقت آن نرسیده که خود فکری به حال خود کنیم؟آیا وقت آن نرسیده که مخاطب خود را تغییر بدهیم؟(بجای نامه بی پاسخ همفکرو همیار هم شویم)آقای بهنود شما جواب من را بدهید به عنوان بزرگتر ومطلع تر به وقایع کشور
پیروز باشید
کاوه از ایران

 
At April 25, 2007 at 12:35 AM , Anonymous Anonymous said...

sorry!! it is not IRIB..It is IRI.
I 've made mistake.
Thank you. Mina Moradi

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home